ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com.ng
NGN1.600,00
1 سال
NGN1.600,00
1 سال
NGN1.600,00
1 سال
.ng
NGN4.800,00
1 سال
NGN4.800,00
1 سال
NGN4.800,00
1 سال
.com
NGN5.500,00
1 سال
NGN5.500,00
1 سال
NGN5.500,00
1 سال
.org
NGN6.500,00
1 سال
NGN6.500,00
1 سال
NGN6.500,00
1 سال
.net
NGN6.500,00
1 سال
NGN6.500,00
1 سال
NGN6.500,00
1 سال
.biz
NGN3.000,00
1 سال
NGN3.000,00
1 سال
NGN3.000,00
1 سال
.us
NGN2.500,00
1 سال
NGN2.500,00
1 سال
NGN2.500,00
1 سال
.tv
NGN15.000,00
1 سال
NGN15.000,00
1 سال
NGN15.000,00
1 سال
.me
NGN2.500,00
1 سال
NGN4.000,00
1 سال
NGN4.000,00
1 سال
.info
NGN19.500,00
1 سال
NGN19.500,00
1 سال
NGN19.500,00
1 سال
.xxx
NGN15.000,00
1 سال
N/A
NGN15.000,00
1 سال
.mobi
NGN9.000,00
1 سال
NGN9.000,00
1 سال
NGN9.000,00
1 سال
.co.uk
NGN2.500,00
1 سال
NGN2.500,00
1 سال
NGN2.500,00
1 سال
.org.uk
NGN2.500,00
1 سال
NGN2.500,00
1 سال
NGN2.500,00
1 سال
.in
NGN2.500,00
1 سال
NGN2.500,00
1 سال
NGN2.500,00
1 سال
.co
NGN4.000,00
1 سال
NGN4.000,00
1 سال
NGN4.000,00
1 سال
.eu
NGN2.500,00
1 سال
NGN2.500,00
1 سال
NGN2.500,00
1 سال
.es
NGN2.500,00
1 سال
NGN2.500,00
1 سال
NGN2.500,00
1 سال
.de
NGN2.500,00
1 سال
NGN2.500,00
1 سال
NGN2.500,00
1 سال
.net.ng
NGN1.600,00
1 سال
NGN1.600,00
1 سال
NGN1.600,00
1 سال
.gov.ng

سال
N/A
N/A
.sch.ng
NGN1.600,00
1 سال
NGN1.600,00
1 سال
NGN1.600,00
1 سال
.org.ng
NGN1.600,00
1 سال
NGN1.600,00
1 سال
NGN1.600,00
1 سال
.edu.ng
NGN1.600,00
1 سال
NGN1.600,00
1 سال
NGN1.600,00
1 سال
.biz.ng
NGN1.600,00
1 سال
NGN1.600,00
1 سال
NGN1.600,00
1 سال
.name.ng
NGN1.600,00
1 سال
NGN1.600,00
1 سال
NGN1.600,00
1 سال
.online
NGN1.300,00
1 سال
NGN1.300,00
1 سال
NGN1.300,00
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains

Powered by WHMCompleteSolution